Các đơn vị trực thuộc

Video

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

Dịch vụ

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

12-04-2017 11:29:31 AM
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG TÔN THẤT THUYẾT (Download)

     
                         TỔNG CÔNG TY                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                                  Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc  
                 TNHH MỘT THÀNH VIÊN              
     CÔNG TY CP CẢNG TÔN THẤT THUYẾT              
                                                                                                                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2018.
                      
                                                               BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ        
                        ( Kèm theo công văn số : 12/CTTT-KTTC Ngày 13 tháng 06 năm 2018 của Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết.)  
                 
1/ Mức giá kê khai bán lẻ :              
                 
STT  Tên hàng
hóa, dịch vụ
Quy cách,
chất lượng
Đơn vi
tính
Mức giá kê
 khai hiện hành
 Mức giá
kê khai mới 
Mức tăng/giảm Tỷ lệ tăng/giảm Ghi
chú
1 Kho bến 42 DT : 60m2 Đồng/tháng    12,000,000        
2 Kho bến 42 DT : 96m2 Đồng/tháng 10,000,000        
3 Kho bến 42 DT : 100m2 Đồng/tháng    20,000,000        
4 Mặt bằng bến 42 DT : 220m2 Đồng/tháng    33,000,000        
5 Mặt bằng bến 42A DT : 30m2 Đồng/tháng      3,000,000        
6 Mặt bằng bến 42A DT : 56m2 Đồng/tháng      7,200,000        
7 Mặt bằng bến 42A DT : 80m2 Đồng/tháng      5,700,000        
8 Kho bến 42A DT : 150m2 Đồng/tháng    28,000,000        
9 Kho bến 42A DT : 540m2 Đồng/tháng    55,000,000        
10 Kho bến 42A DT : 614m2 Đồng/tháng    58,275,000        
11 Mặt bằng bến 42A (Các ô bán trái cây)   Đồng/tháng      6,100,000        
12 Kho bến 42C DT : 80m2 Đồng/tháng      9,500,000        
13 Mặt bằng bến 42C DT : 100m2 Đồng/tháng    16,500,000        
14 Kho bến 42C DT : 360m2 Đồng/tháng    24,000,000        
15 Bến bãi DT : 800m2 Đồng/tháng    35,000,000        
16 Mặt bằng kios từ 01 đến 11   Đồng/tháng      2,500,000        
17 Mặt bằng kios 12   Đồng/tháng      1,850,000        
18 Mặt bằng kios máy bơm   Đồng/tháng      5,200,000        
19 Mặt bằng kios từ 1C1 đến 11C   Đồng/tháng      2,150,000        
20 Mặt bằng kios 12C   Đồng/tháng      2,300,000        
21 Bến neo đậu (khách vãng lai)   Đồng/ngày         500,000        
22 Xe tải gửi bãi (loại dưới 01 tấn)   Đồng/tháng         850,000        
23 Xe tải gửi bãi (loại từ 01 tấn đến dưới 05 tấn)   Đồng/tháng         900,000        
24 Xe tải gửi bãi (loại từ 05 tấn đến 10 tấn)   Đồng/tháng      1,200,000        
25 Xe ô tô du lịch gửi bãi (loại dưới 10 chỗ)   Đồng/tháng         750,000        
26 Xe ô tô du lịch gửi bãi (loại trên 10 chỗ)   Đồng/tháng      1,000,000        
27 Phương tiện đò khách – Tuyến Băng Tra ( Đò gỗ )   Đồng/chuyến         550,000        
28 Phương tiện đò khách – Tuyến Băng Tra ( Đò sắt )   Đồng/chuyến         650,000        
29 Phương tiện đò khách – Tuyến Cái Mơn   Đồng/chuyến         450,000        
30 Phương tiện đò khách – Tuyến Trà Vinh   Đồng/chuyến         500,000        
31 Phương tiện đò khách – Tuyến Cần Giờ   Đồng/chuyến         400,000        
32 Giỏ, cần, rổ để trên bãi (dưới 40kg)   Đồng/cái             3,000        
33 Giỏ, cần, rổ để trên bãi (trên 40kg)   Đồng/cái             4,000        
34 Giỏ, cần, rổ ra cổng (dưới 40kg)   Đồng/lượt             4,000        
35 Giỏ, cần, rổ ra cổng (từ 40kg đến 70kg)   Đồng/lượt             5,000        
36 Giỏ, cần, rổ ra cổng (trên 70kg)   Đồng/lượt             7,000        
37 Xe đạp ra vào cổng   Đồng/lượt/xe             1,000        
38 Xe gắn máy ra vào cổng   Đồng/lượt/xe             3,000        
39 Xe ba gác, xích lô đạp ra vào cổng   Đồng/lượt/xe             5,000        
40 Xe ba gác, xích lô máy ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           10,000        
41 Xe du lịch 4 chỗ đến 16 chỗ ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           10,000        
42 Xe du lịch 25 chỗ ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           15,000        
43 Xe du lịch trên 25 chỗ ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           20,000        
44 Xe lôi Trung Quốc ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           20,000        
45 Xe tải dưới 01 tấn ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           20,000        
46 Xe tải từ 01 tấn đến dưới 1,5 tấn ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           30,000        
47 Xe tải trên 1,5 tấn ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           40,000        
48 Xe container 20 feet ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           40,000        
49 Xe container 40 feet ra vào cổng   Đồng/lượt/xe           60,000        
50 Xe container 20feet vào cảng xuống hàng hóa   Đồng/cont         330,000        
51 Xe container 40feet vào cảng xuống hàng hóa   Đồng/cont         660,000        
                 
2/ Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá :
Công ty đã thực hiện kê khai từ ngày 01/01/2017. Nay công ty thống kê lại các dịch vụ Cảng Tôn Thất Thuyết đang cung cấp để sở tài chính nắm rõ. 
Còn dịch vụ giữ xe áp dụng khung giá theo quyết định số : 6888/QĐ-UBND          
3/ Các trường hợp ưu đãi, giảm giá hoặc chiết khấu…..đối với các đối tượng khách hàng (nếu có)        
Không có trường hợp nào, khi nào có báo sau.              
Mức kê khai này thực hiện từ ngày 13/06/2018.              
           
 
  Xe container 40feet vào cảng xuống hàng hóa   Đồng/cont       660,000   Năm 2017

Các tin khác

Sản phẩm

Cung cấp nhiên liệu xăng, dầu

Cung cấp nhiên liệu xăng, dầu

Chi tiết

Cung cấp nhiên liệu xăng, dầu

Giá: Liên hệ
Cầu Cảng Lên Xuống Hàng

Cầu Cảng Lên Xuống Hàng

Chi tiết

Cầu Cảng Lên Xuống Hàng

Giá: Liên hệ
Kho 820m2

Kho 820m2

Chi tiết

Kho 820m2

Giá: Liên hệ
Kho 540m2

Kho 540m2

Chi tiết

Kho 540m2

Giá: Liên hệ

Đối tác