Các đơn vị trực thuộc

Video

BẾN TÀU KHÁCH

BẾN TÀU KHÁCH

BẾN TÀU KHÁCH

BẾN TÀU KHÁCH

BẾN TÀU KHÁCH
BẾN TÀU KHÁCH

Sơ đồ công ty`

BẾN TÀU KHÁCH

19-08-2016 03:52:09 PM

             BẾN TÀU KHÁCH :  Là nơi tập kết hàng hóa và vận chuyển hành khách đi các Tỉnh miền tây Nam Bộ như : Bang Tra, Cái Mơn, Trà Vinh, Cần Giờ. 

 

.

           

 

 

 

 

 

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác