Các đơn vị trực thuộc

Video

Giữ nguyên giá xăng, ổn định giá dầu trong kỳ điều hành ngày 16/1

Giữ nguyên giá xăng, ổn định giá dầu trong kỳ điều hành ngày 16/1

Giữ nguyên giá xăng, ổn định giá dầu trong kỳ điều hành ngày 16/1

Giữ nguyên giá xăng, ổn định giá dầu trong kỳ điều hành ngày 16/1

Giữ nguyên giá xăng, ổn định giá dầu trong kỳ điều hành ngày 16/1
Giữ nguyên giá xăng, ổn định giá dầu trong kỳ điều hành ngày 16/1

Tin Tức

Giữ nguyên giá xăng, ổn định giá dầu trong kỳ điều hành ngày 16/1

16-01-2019 03:51:10 PM
Giá bán xăng E5RON92, xăng RON95-III cùng các loại dầu không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 1/1/2019.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới có thông báo về giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 16/1. Theo đó, Liên Bộ quyết định giữ ổn định giá xăng, dầu như kỳ điều hành trước (ngày 1/1), sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15h00 ngày 16/1 cụ thể:

Giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 16.272 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 17.603 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.909 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 14.185 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.275 đồng/kg.

Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 giữ nguyên như hiện hành (0 đồng/lít); Xăng RON95 trích 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 500 đồng/lít); Dầu diesel trích 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 800 đồng/lít); Dầu hỏa trích 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 700 đồng/lít); Dầu mazut là 300 đồng/kg (kỳ trước trích lập 500 đồng/kg).

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 là 1.462 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 550 đồng/lít); Xăng RON95 chi 645 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); Dầu diesel chi 430 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); Dầu hỏa chi 295 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); Dầu mazut chi sử dụng quỹ 583 đồng/kg (kỳ trước không chi sử dụng).

Nguyên nhân giữ ổn định giá xăng dầu trong kỳ điều hành này được Liên Bộ cho biết là do giá thành phẩm xăng dầu thế giới từ đầu năm 2019 đến nay có xu hướng tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 16/1 là 58,473 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,115 USD/thùng, tương đương +9,59% so với kỳ trước); 60,492 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,007 USD/thùng, tương đương +9,02% so với kỳ trước); 68,781 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,021 USD/thùng, tương đương +9,59% so với kỳ trước).

Giá dầu hỏa là 70,497 USD/thùng (tăng 4,764 USD/thùng, tương đương +7,25% so với kỳ trước); 362,380 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 29,072 USD/tấn, tương đương +8,72% so với kỳ trước). Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 theo Công văn số 54/BTC-QLG ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 15.458 đồng/lít (chưa có thuế GTGT)./.

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác