Các đơn vị trực thuộc

Video

Hội nghị người lao động năm 2017

Hội nghị người lao động năm 2017

Hội nghị người lao động năm 2017

Hội nghị người lao động năm 2017

Hội nghị người lao động năm 2017
Hội nghị người lao động năm 2017

Tin Tức

Hội nghị người lao động năm 2017

13-03-2017 11:41:14 AM
Thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể năm 2016

Hội nghị người lao động năm 2017 của Công ty được tổ chức thành công vào ngày 10/3/2017. Trong năm 2016, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường, Ban giám đốc Công ty đã nổ lực cố gắng tập trung quản lý, điều hành xuyên suốt trong tình hình thị trường thường xuyên biến động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển. Thu nhập cũng như việc chăm lo đời sống của người lao động được đảm bảo tốt. 

Đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2016 đã ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động, nhận thấy hai bên đã thực hiện tốt các nội dung theo thỏa ước, điểm nỗi bậc là bên người sử dụng lao động đã thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động hơn nội dung đã ký kết, tạo sự phấn khởi cho người lao động an tâm công tác. 

Thay mặt Ban giám đốc, đ/c Nguyễn Văn Mai - GĐ kêu gọi thoàn thể CB-CNV- người lao động phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý cho việc xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó luôn tạo sự thân thiện, quan hệ tốt với khách hàng và uy tín hợp tác trong kinh doanh. Luôn giữ vững ổn định về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cơ quan và phòng chống cháy nổ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2017./.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 ĐD người sử dụng lao động và người lao động ký kết thỏa ước LĐTT năm 2017

 

 Đ/c Lê Quang Định - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

 

 

Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh Tra nhân dân nhiệm kỳ (2017-2018)

  

Ban Thanh Tra nhân dân ra mắt nhận nhiệm vụ

                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thanh

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác