Các đơn vị trực thuộc

Video

Hội nghị người lao động năm 2019

Hội nghị người lao động năm 2019

Hội nghị người lao động năm 2019

Hội nghị người lao động năm 2019

Hội nghị người lao động năm 2019
Hội nghị người lao động năm 2019

Tin Tức

Hội nghị người lao động năm 2019

05-04-2019 10:31:01 AM
Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2018 đã ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động, nhận thấy hai bên đã thực hiện tốt các nội dung theo thỏa ước, điểm nỗi bậc là bên người sử dụng lao động đã thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động hơn nội dung đã ký kết

Hội nghị người lao động năm 2019 của Công ty được tổ chức thành công vào ngày 29/3/2019. Trong năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. Nhưng với tinh thần thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Công ty đã đăng ký với Tổng công ty. Ban giám đốc Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2018 đề ra. Luôn đoàn kết thống nhất trong việc chỉ đạo, lãnh đạo xuyên suốt trong tình hình thị trường thường xuyên biến động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu được duy trì và đạt hiệu quả. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển. Thu nhập cũng như việc chăm lo đời sống của người lao động được đảm bảo tốt. Đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2018 đã ký kết giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động, nhận thấy hai bên đã thực hiện tốt các nội dung theo thỏa ước, điểm nỗi bậc là bên người sử dụng lao động đã thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động hơn nội dung đã ký kết, tạo sự phấn khởi cho người lao động an tâm công tác. Đại diện các bộ phận, Bến cũng đã đăng ký giao ước thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

 

 

 

Đ/c Lê Văn Pha - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

 

ĐD người sử dụng lao động và người lao động ký kết thỏa ước LĐTT năm 2019

 

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết HNNLĐ năm 2019

 

 

 

  

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác