Các đơn vị trực thuộc

Video

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017
Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017

Tin Tức

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017

12-05-2017 08:44:55 AM
Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017, với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Triển khai hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

Nhằm phát động đợt tuyên truyền về công tác ATVSLĐ và phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao nhận thực và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động, người lao động, kể cả người làm việc không có hợp đồng lao động, đẩy mạnh các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn lao động.

            Để thực hiện tốt công tác này, BGĐ Công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại đơn vị. Bám sát văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng công ty Samco

Công tác tập huấn ATVSLĐ luôn được BGĐ chú trọng quan tâm nhằm hạn chế tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

            Đơn vị đã chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho CNVCLĐ về công tác ATVSLĐ và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1; Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức tại đơn vị. Cụ thể như:

- Tổ chức Mittinh, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại đơn vị để phát động đến toàn thể CBCNV hưởng ứng Tháng hành động về  AT-VSLĐ năm 2017.

 Phát động phong trào thi đua tổ chức cho các bộ phận, bến đăng ký cam kết không để xảy ra tai nạn lao động cũng như sự cố xảy ra cháy nổ.

- Rà soát thực hiện đầy đủ các quy định, chế độ chính sách về ATVSLĐ cho người lao động như trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, cải thiện điều kiện làm việc; thực hiện bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động

- Tổ chức đợt kiểm tra về ATVSLĐ – PCCN tại đơn vị trước trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ, bổ sung các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đầu tư trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

- Tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động, thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động, công tác ATVSLĐ theo quy định pháp luật hiện hành.

    

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác