Các đơn vị trực thuộc

Video

TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG, DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT

TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG, DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT

TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG, DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT

TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG, DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT

TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG, DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT
TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG, DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT

Tin Tức

TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG, DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT

23-08-2018 03:01:17 PM
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TUYÊN TRUYỀN LUẬT AN NINH MẠNG, DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT (VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC) TẠI KỲ HỌP THỨ 5 CỦA QUỐC HỘI

Đề nghị các đồng chí Trưởng Bến, Bộ phận phổ biến đến các cán bộ, đảng viên và công nhân viên 

Vui lòng xem các file đính kèm (nguồn: do Ban Tuyên Giáo Thành ủy cung cấp)
 
Đính kèm:
  Mot so noi dung tuyen truyen (ban chinh thuc) .pdf (227kb)  Xem Download
Noi dung tuyen truyen to roi.pdf (287kb)  Xem Download
Noi dung tuyen truyen den ho dan - ngay 12.6.pdf (280kb)  Xem Download
tuyen truyen ve an ninh mang.PDF (3631kb)  Xem Download
 
Trân trọng cảm ơn

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác